Oczyszczalnie ścieków

Dla zdrowia ludzi i środowiska

Świadczymy kompleksowe usługi brokerskie w zagospodarowaniu ścieków, osadów ściekowych oraz innych odpadów powstających na oczyszczalniach ścieków: od odbioru i wywozu nieczystości po organizację ich odpowiedniego zagospodarowania.

Osady ściekowe z komunalnych oczyszczalni ścieków

Zagospodarowujemy osady ściekowe na podstawie ich parametrów, wymagań uregulowanych ustawą o odpadach, budżetu oraz możliwości logistycznych. Dostosowujemy się do potrzeb klientów, działając w zgodzie z przepisami prawa.

Zagospodarowujemy osady między innymi na kompostowniach, instalacjach do przetwarzania osadów ściekowych, rekultywacjach oraz w rolnictwie. Odbieramy również skratki czy osady z piaskownika, np. 190805, 190801, 190802.

Osady i odpady z przemysłowych oczyszczalni ścieków

Zagospodarowujemy odpady przemysłowe: na podstawie wyników badań odpadu oraz specyfiki danej branży dobieramy odpowiednie działania. Zajmujemy się m.in. odpadami o kodach 190812 i 190814.

Ścieki przemysłowe

Odbieramy ścieki przemysłowe od wytwarzających je podmiotów i dostarczamy do naszych partnerów. Współpracujemy z wieloma niedociążonymi oczyszczalniami ścieków, które zagospodarowują przekazane przez nas transporty..

Dlaczego warto?

Z Senda zyskujesz pewność skutecznego oraz odpowiedzialnego działania, na którym korzystasz Ty i środowisko.

Krótkie terminy realizacji

Mamy szeroką siatkę partnerów, dzięki czemu możemy szybko odpowiadać nawet na dynamicznie zmieniające się potrzeby klientów. Z nami zyskujesz gwarancję sprawnych odbiorów

Zgodność z ekologicznymi wymaganiami

Wszystkie ścieki oraz osady ściekowe są zagospodarowywane zgodnie z przepisami prawa, w tym wymaganiami dotyczącymi wpływu na środowisko.

Indywidualne podejście

Elastycznie dostosowujemy nasze usługi do potrzeb każdego klienta. Przeanalizujemy Twoje wyzwania w zakresie oczyszczania ścieków lub osadów ściekowych i zaproponujemy optymalne rozwiązania.

Potrzebujesz sprawnego zagospodarowania ścieków?

Skontaktuj się z nami:

Prosimy obliczyć 2 plus 3.